การดูแลภาคแรงงานทุกระดับ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ
75 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - การดูแลภาคแรงงานทุกระดับ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาเรดิโพลัส ถึงการดูแลแรงงานในช่วงนี้ว่า ได้ดูแรงงานตามมาตรา 33 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการจัดสรรเงินจำนวนกว่า 30,000 ล้านบาทเพื่อดูแลตามโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อจัดสรรให้กับแรงงานทุกคน เฉลี่ยคนละ 4,000 บาท เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวัน ซึ่งผลจากการลงทะเบียนพบว่ามีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 9 ล้านคน และมีผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดอีกประมาณล้านคน จนทำให้ขณะนี้มีผู้เข้าสู่มาตรการเยียวยาแล้วประมาณ 4 ล้านคน ที่ได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ทำงานเชิงรุกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมในการลงทะเบียนตามสถานประกอบการที่ยังไม่ได้มีคนมาลงทะเบียนด้วย

ส่วนมาตรการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนั้น กำลังอยู่ในกระบวนการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการเก็บอัตลักษณ์และตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลังจากนี้หากพบว่ายังไม่มีการลงทะเบียนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากว่า ได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้