เงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน
72 views
0
0

เงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย