ข้อคิดเห็นต่อกรณีการเพิ่มความเร็วสูงสุดบนถนนสี่เลนขึ้นไปได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
91 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
ประเด็น - ข้อคิดเห็นต่อกรณีการเพิ่มความเร็วสูงสุดบนถนนสี่เลนขึ้นไปได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส โดยมีข้อเสนอแนะกรณีการประกาศกฎหมายให้รถยนต์ทำความเร็วในเลนขวาสุด สำหรับถนนที่มีสี่เลนว่า ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้วางประเด็นการลดอัตราอุบัติเหตุไว้ที่การลดความเร็วในการขับขี่รถยนต์เป็นหลัก หากยิ่งช้าได้ก็จะยิ่งดี ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประชุมกันหลายครั้ง ในการหาความเร็วที่เหมาะสมสำหรับเขตเมือง โดยจากการประชุมครั้งล่าสุดที่สวีเดนก็พบว่า อัตราความเร็วที่เหมาะสมอยู่ที่ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมาตรการของประเทศไทยเกินกว่าจากสากลถึงสองเท่า

ซึ่งหากจะต้องทำความเร็วให้กับถนนในประเทศไทยตามอัตราที่ประกาศมานั้น จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่มีการกลับรถโดยไม่จำเป็น มีระยะทางที่ยาว และมีจุดกั้นสองฝั่งถนน พร้อมกั้นข้างถนนเป็นอย่างดี เหมือนกับถนนเส้นมอเตอร์เวย์ในปัจจุบัน และควรจะเป็นเส้นทางระหว่างเมือง ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายจะต้องจริงจังและเข้มแข็ง พร้อมกับมีอุปกรณ์ที่พร้อมด้วย จึงจะช่วยเรื่องให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้