อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย (ตัวอ่อนพยาธิหัวใจ)
281 views
0
0
"หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย (Microfluidic Chip for Microfilaria Detection) ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล Grand Prize ระดับนานาชาติประจำปี 2563

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาไมโครฟิลาเรียหรือตัวอ่อนพยาธิหัวใจในสุนัขและแมว สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เทคนิคหลายขั้นตอน และที่สำคัญไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล และ ผศ.สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์ หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย