คลิปที่มีพยาธิออกมาจากเนื้อหมู จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่
210 views
0
0

จากประเด็นคลิปเทน้ำอัดลมลงบนเนื้อหมูแล้วพบว่ามีหนอนหรือพยาธิออกมาจากเนื้อหมูนั้น ไม่น่าจะเป็นความจริง! เนื่องจากในเนื้อหมูจะไม่มีพยาธิที่มีลักษณะรูปร่างแบบนี้

ในเนื้อหมูมีพยาธิอะไรบ้าง

ในเนื้อหมูสามารถพบพยาธิ 2 ชนิด
1. พยาธิทริคิเนลลา ระยะตัวอ่อนของพยาธิทริคิเนลลามีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
2. พยาธิตืดหมู ระยะตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลักษณะคล้ายเม็ดสาคู

พยาธิติดต่อสู่คนได้อย่างไร

คนจะติดพยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้ได้จากการการกินเนื้อหมูดิบที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ แต่ถ้าหากเนื้อหมูได้ผ่านการปรุงสุกแล้ว คนที่กินเนื้อหมูนี้เข้าไปก็ไม่มีโอกาสติดโรคจากพยาธิเหล่านี้ นอกจากนั้นลักษณะการเลี้ยงหมูในฟาร์มในประเทศไทยนั้นมีโอกาสพบพยาธิเหล่านี้ได้ค่อนข้างน้อยอีกด้วย

การตรวจวินิจฉัยพยาธิในเนื้อหมู

ไม่สามารถใช้เพียงการเทน้ำอัดลมลงบนเนื้อหมู แต่ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะตัวอ่อนของพยาธิทริคิเนลลาซึ่งมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สำหรับระยะตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูนั้นมีขนาดใหญ่ สามารถตรวจดูเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเพื่อความถูกต้องแม่นยำจำเป็นต้องส่งตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย