กรณีที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ตำแหน่ง - ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ประเด็น - กรณีที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผลปรากฏว่า เห็นชอบมี 208 เสียง ซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ไม่เห็นชอบ 4 เสียง งดออกเสียง 94 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 136 คะแนนนั้น จากนี้ต้องติดตามว่าจะส่งผลอย่างไรต่อไป รวมถึงจะต้องมีคำอธิบายจากผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนในครั้งนี้ด้วย ว่าทำไปเพื่ออะไร ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และสร้างความกังวลใจให้กับประชาชน โดยที่ผ่านมาการดำเนินการในวาระ 1-2 มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากความไม่รอบของสภา จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการต่าง ๆ

รายการเจาะข่าวเช้านี้