ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการเปลี่ยนผ่านในระเบียบเศรษฐกิจใหม่
63 views
0
0

- Platform Economy and Transition in the New Era under the BRI ASEAN คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและอาเซียน
- นโยบาย Belt And Road Intiative ของจีน มีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ของจีนมาสู่โลกได้อย่างไร

-----------------------

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
วิทยากร : อ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย