การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะกรณีการจมน้ำเสียชีวิต
140 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเด็น - การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะกรณีการจมน้ำเสียชีวิต

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะกรณีการจมน้ำเสียชีวิต ว่า โรงเรียนเป็นจุดสำคัญที่ต้องให้ความรู้เด็กในทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุการจมน้ำ และสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน ขณะที่แผนการสอนจะต้องกำหนดแผนความเสี่ยงให้กับเด็กด้วย เพื่อให้เด็กมีทักษะและการเตรียมความพร้อมอย่างตลอดเวลา ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องคอยตรวจตราสภาพแวดล้อมในบ้านมากขึ้น เนื่องจากในช่วงกลุ่มเด็กปฐมวัย จะเกิดอุบัติหัวคะมำจมน้ำในกะละมังจำนวนมาก
พร้อมระบุว่า ขณะนี้มีหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ โดยจัดทำคู่มือ และสร้างสื่อหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติ โดยเฉพาะการจมน้ำในเด็กและเยาวชนจำนวนมากอีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้