ภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
44 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เฝ้าระวังโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่นช่วงฤดูฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดย อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเกิดบาดแผล โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด