การตลาด 5.0
290 views
0
0
"Marketing 5.0 "

ย่อยประเด็นการตลาดสำคัญๆ จาก หนังสือ "การตลาด 5.0" หรือ Marketing 5.0 (ผู้เขียนคือ Philip Kotler, Hermanwan Kartajaya, Iwan Setiawan) ให้ฟังว่า ธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาดและผู้บริโภค เปลี่ยนไปอย่างไร

การตลาด 1.0 ถึง 5.0 ต่างกันอย่างไร

การตลาด 1.0 = Product Centric
ใช้สินค้าเป็นศูนย์กลาง หมายถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพและการออกแบบสินค้า โดยเชื่อว่าของดียังไงก็ขายได้ แต่คำถามคือ แค่คุณภาพเพียงพอจริงหรือ

การตลาด 2.0 = Customer Centric
เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ดูว่าลูกค้าต้องการอะไร ค้นหาความต้องการแท้จริงของลูกค้า

การตลาด 3.0 = Human Centric
อย่ามองลูกค้าเป็นลูกค้า ให้มองลูกค้าเป็นมนุษย์ รวมถึงดูแลสังคมไปพร้อมกัน

การตลาด 4.0 = Marketing Technology Centric
ใช้เทคโนโลยีทางการตลาดเพื่อความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาด 5.0 = Technology for Humanity
เอา 3.0 ผนวกกับ 4.0 กลายเป็น 5.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าใจมนุษย์และพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การตลาดสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

__________________________________________
พูดออกมาก็ดูง่ายดี แต่คำถามคือ ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรล่ะ?
__________________________________________

5 เทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้เกิด Marketing 5.0 | เทคโนโลยีเพื่อเข้าใจมนุษย์

1. Mixed Reality อย่าแยกโลกจริงกับโลกเสมือนจริง แล้วเราจะเห็นช่องทางทำการตลาดอีกเยอะเลย

2. Agile Marketing รู้จักทิ้งท่ามาตรฐานทางการตลาดและสิ่งที่เคยทำมาแล้วสำเร็จในอดีต ต้องสามารถตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว

3. Data-Driven Marketing ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ทันท่วงที

4. Predictive Marketing ทำการตลาดอะไรต้องพยากรณ์ผลได้

5. Contextual Marketing สามารถยิงข้อมูลการตลาดให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School