วิถีวัฒนธรรมกับการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19
87 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประเด็น - วิถีวัฒนธรรมกับการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการวางมาตรการให้กิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ในช่วงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง หลายกิจกรรมก็เริ่มจัดได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อกำหนดจัดที่นั่งผู้ชมไม่เกิน 200 คน ซึ่งกระทรวงเองก็พร้อมนำการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัส ไม่สามารถแสดงได้ในช่วงมีมาตรการล็อคดาวน์ มาใช้ในการแสดงในงานวิถีถิ่น วิถีไทยประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ โดยชุมชนได้ขายสินค้าท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วัฒนธรรมให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่มีความเคร่งครัดด้วย

ขณะที่การจัดงานเทศกาลสงกรานต์นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ห้ามการสาดน้ำ แต่จะเน้นให้เห็นถึงแก่นแท้และสาระของการจัดเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องให้ความสำคัญแก่ครอบครัว เนื่องจากมีทั้งวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวแห่งชาติอยู่ในช่วงวันหยุดนี้ด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้