มุมมองและข้อคิดเห็นหนต่อการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรนูญของรัฐสภา
104 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง - อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ประเด็น - มุมมองและข้อคิดเห็นหนต่อการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรนูญของรัฐสภา

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า มีปัญหาตั้งแต่การ คิดคำนวณสูตรที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. การให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาห รือ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นประชาธิปไตย รวมถึงหมวดที่ระบุถึงสิทธิ เสรีภาพถดถอยจากรัฐธรรมนูญสองฉบับก่อนหน้า ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ยาก เพราะการบริหารยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมที่เคยเป็นมา

ขณะเดียวกันกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทำได้ยากมาก ตั้งแต่รายมาตราที่มีเงื่อนไขให้สมาชิกส.ว.เห็นด้วยอย่างน้อย 84 เสียง เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการสืบต่ออำนาจ โดยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะบอกว่าไม่ขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นของพรรคแกนนำรัฐบาล กับสมาชิก ส.ว. ทำให้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีกระบวนการที่ขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้