ความจำเป็น และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
68 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสมชาย แสวงการ
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ประเด็น - ความจำเป็น และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงความจำเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ส่วนตัวมีจุดยืนที่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ทำได้ยาก แต่ก็แก้ไขได้ ซึ่งในหลายประเทศก็มีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการแก้ไขของรัฐธรรมนูญในประเทศไทยที่ทำได้ยากคือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว ซึ่งที่จริงแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำได้ยากจะอยู่ในหมวดที่ 1-2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐเดี่ยวหรือหมวดพระมหากษัตริย์เท่านั้น ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ต้องได้รับการจัดทำประชามติก่อน

ส่วนหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาก็สามารถแก้ไขได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับในโลกไม่ได้แก้ไขด้วยเสียงของสภาผู้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียว แต่มาจากสองสภา

รายการเจาะข่าวเช้านี้