นวัตกรรมร่างนิ่ม
212 views
0
0
"ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์ หัวหน้าหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

นวัตกรรมร่างนิ่ม ( Formalin Free Embalming Solution) ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดผลงานระดับนานาชาติประจำปี 2563 (The 14th International Warsaw Invention Show 2020)

เป็นการพัฒนาสูตรน้ำยาถนอมร่างสัตว์ ทำให้ร่างอาจารย์ใหญ่นิ่มเสมือนจริงและอยู่ได้นาน ทดแทนการใช้น้ำยาฟอร์มาลินสารก่อมะเร็งที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงและยังเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์ หัวหน้าหน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย