เต้านมสุนัขและแมวขยายใหญ่ เกิดจากอะไร
217 views
0
0

หมาแมวไม่ได้ตั้งท้องและไม่ได้ให้นมลูก แต่ดันมีเต้านมใหญ่ นี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เล่น มาฟังกันว่าเต้านมใหญ่เกิดจากอะไร

• สังเกตความผิดปกติจากอะไรเมื่อเต้านมหมาแมวขยายใหญ่
• รู้จักกายวิภาคเต้านมของหมาแมว
• รู้จักอาการท้องเทียม
• สาเหตุหลักของการบวมและขยายใหญ่ของเต้านม มีเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมมากน้อยแค่ไหน
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย