แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการพนัน
71 views
0
0

วิทยากร - นายชาญเชาวน์ ​ไชยา​นุ​กิจ
ตำแหน่ง - อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้​เกิดการแพร่ระบาดของ​โรคติดต่อ​โควิด-19
ประเด็น - แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการพนัน

นายชาญเชาวน์ ​ไชยา​นุ​กิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้​เกิดการแพร่ระบาดของ​เชื้อไวรัส​โควิด-19 กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมว่า ได้ส่งรายงานเรื่องบ่อนการพนันให้กับนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้วทั้งหมด 3 ฉบับ เฉลี่ยเดือนละฉบับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนที่เปิดรับเบาะแสต่างๆอีกด้วย โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาก็พบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานถึงสถานที่เล่นการพนันที่ครอบคลุมได้ถึงร้อยละ 90 จากที่มีการร้องเรียนเข้ามา ซึ่งก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดประมาณร้อยละ 30 โดยได้นำข้อมูลเหล่านี้ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว

พร้อมยืนยันว่า คณะกรรมการทำงานชุดนี้ มีหลายฝ่ายร่วมมือกันอย่างครอบคลุม ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ไปจนถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้มีการติดตามข้อมูลและขั้นตอนต่างๆอย่างรอบด้านมากที่สุด ซึ่งก็จะมีรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

รายการเจาะข่าวเช้านี้