จุลชีพในลำไส้
17 views
0
0
"จุลชีพในลำไส้ สำคัญ ยังไง มีประโยชน์ ต่อร่างกายแค่ไหน? "

จุลชีพในลำไส้ต้องการอาหารประเภทไหนที่ทำให้จุลชีพแข็งแรงและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา?
ให้ความรู้ข้อมูลสุขภาพโดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
และคุณธนพร แก้วประดับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตามได้ในรายการ คลีนิค101.5 ทาง Chula radio plus FM101.5Mhz เวลา 10.30-10.55น.
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์