มารู้จักกับคุณ ชยพล มาลานิยม (ปูนปั้น) กับพลังของภาคีนักเรียนสื่อ ที่ขอร่วมกำกับดูแลงานข่าวจากมุมของผู้รับสื่อ ภายใต้คำถามว่า #สื่อมีไว้ทำไม
160 views
0
0

มารู้จักกับคุณ ชยพล มาลานิยม (ปูนปั้น) กับพลังของภาคีนักเรียนสื่อ ที่ขอร่วมกำกับดูแลงานข่าวจากมุมของผู้รับสื่อ ภายใต้คำถามว่า #สื่อมีไว้ทำไม​

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 )

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...​

#zoomสื่อ​
#chularadioplus​
#วิทยุจุฬาฯ