การเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคมนี้ ของจังหวัดภูเก็ต
237 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร -นายเรวัต อารีรอบ
ตำแหน่ง - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็น - การเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคมนี้ ของจังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคมของจังหวัดภูเก็ต ว่า ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 4 แสนล้านบาท แต่หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้รายได้หายไปกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากรายได้หลักของภูเก็ตมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจภูเก็ตนี้ซบเซาอย่างหนัก โดยแนวคิดให้ภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม จะทำให้แรงงานที่ว่างงานในจังหวัด กลับเข้ามาประกอบอาชีพในภาคการบริการต่าง ๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ชาวภูเก็ตจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และจะเป็นที่ที่ทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่ให้บริการด้านธุรกิจท่องเที่ยวด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้