ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรที่อาจเกิดอาการแพ้
12 views
0
0
"การใช้ยาสมุนไพร ปลอดภัยหรือไม่? อาการแพ้จากการใช้ยาสมุนไพร เกิดขึ้นได้อย่างไร?"

ยาสมุนไพร ถ้าใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นประโชน์ต่อร่างกาย
แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายได้
ใช้แค่ไหน ใช้อย่างไรให้เหมาะสม
##########
หาคำตอบได้
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : เภสัชกร ดร.นนท์ธเนศ นลินรัตน์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง Joox Application