การทำธุรกิจและการตลาดผู้สูงอายุ
152 views
0
0

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ เมื่อจำนวนผู้สูงอายุเยอะขึ้น การทำธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุง่ายจริงหรือ

ทำธุรกิจและการตลาดผู้สูงอายุต้องเริ่มจากอะไร

• เริ่มต้นธุรกิจจากปัญหาของผู้สูงอายุ อย่าเริ่มจากการทำสินค้า

• ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน แบ่งตามอายุกับแบ่งตามไลฟ์สไตล์

• โรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุกับโรงพยาบาลทั่วไปแตกต่างกันอย่างไร

• ลูกค้าของธุรกิจผู้สูงอายุมีสองแบบ "คนซื้อ" กับ "คนใช้" อาจเป็นคนละคนกัน

• ลูกค้า (ผู้สูงอายุซื้อเอง) มองหาอะไรก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

• ลูกค้า (คนที่ซื้อให้ผู้สูงอายุ) ซื้อสินค้าและบริการเพราะอะไร

• ทำธุรกิจกับผู้สูงอายุ แม้มีโอกาสแต่ก็มีข้อจำกัดก็มีเช่นกัน

• คำแนะนำสำหรับคนยังไม่สูงอายุในตอนนี้ เตรียมตัวชราให้ช้าๆ ได้อย่างไร
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16
นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู