แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
ตำแหน่ง - นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเด็น - แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงแนวทางที่กระจายวัคซีนให้กับคนไทยในขณะนี้ว่า จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า ภาพรวมการกระจายวัคซีนนั้นพบว่าเป็นไปตามแผน แต่ในเชิงลึกแล้วยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไม่น่าเป็นห่วง แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของประชาชนและความสมัครใจ ซึ่งยกตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสาครที่การกระจายวัคซีนและการบริหารจัดการทำได้ดี แต่ในกรุงเทพมหานครยังคงมีความซับซ้อนของการใช้ชีวิต และการกระจายข้อมูลข่าวาร อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายวางไว้

ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจได้เท่านั้น แต่สิ่งที่ยังต้องปฏิบัติคือการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะวัคซีนยังเป็นการลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคเท่านั้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้