น.ส.อมลวรรณ จันเพชร์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทีม Tomato เจ้าของผลงานแอนิเมชัน “ออกดอกออกผล” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี”
188 views
0
0

Idea Idol สัปดาห์นี้จะพาไปคุยกับ น.ส.อมลวรรณ จันเพชร์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากทีม Tomato เจ้าของผลงานแอนิเมชัน “ออกดอกออกผล” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานต่างๆ

รายการ Idea Idol