การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทารก หน้าที่สำคัญของพ่อแม่
15 views
0
0
"เด็กควรมีพัฒนาการอย่างไร พ่อแม่มีส่วนช่วยแบบไหน จึงจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย"

เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ ควรส่งเสริมตั้งแต่แรกเกิด การส่งเสริมทารกมีหลายแบบ
1 กล้ามเนื้อมัดใหญ่
2 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
3 การสื่อสารและการใช้ภาษา
4 ด้านสติปัญญา
5 ด้านการช่วยเหลือตนเอง
6 ด้านอารมณ์และสังคม
##########################
รายละเอียดแต่ละแบบจะต้องทำอย่างไร?
หาคำตอบได้
ในรายการ : คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ดร.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสต์ จุฬาฯ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง Joox Application