การจัดการตลาดให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การจัดการตลาดให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการจัดการตลาดให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ว่า ลักษณะของตลาดเป็นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การแพร่กระจายเชื้อเป็นไปได้ง่าย โดยปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในตลาด คือ คน โดยเฉพาะผู้ค้า ที่มีการเดินทางไปมาหลาย ๆ ตลาด ทำให้เกิดการแพร่กระจายปจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมเสี่ยง คือการสัมผัสจุดเสี่ยงร่วมกัน เช่น ธนบัตร เศษเหรียญ และสิ่งของ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ขณะที่แผงขายอาหารแต่ละชนิดอยู่ปะปนกัน และมีลักษณะที่แออัด ดังนั้นแผงขายอาหารจะต้องล้างทุกวัน เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด นอกจากนี้หากมีการสัมผัสจุดเสี่ยง หรือสิ่งของดังกล่าว ควรล้างมือโดยเร็ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้