การผ่าคลอดในสัตว์เลี้ยง
426 views
0
0

การผ่าคลอดในสัตว์เลี้ยง
• การฝากท้องของแม่หมาแม่แมวกับสัตวแพทย์เป็นเรื่องจำเป็น
• ทำไมแม่หมาแม่แมวต้องผ่าคลอด กรณีไหนบ้างที่ต้องผ่าคลอด
• ทำไมการผ่าคลอดนิยมในสุนัขบางสายพันธุ์
• การผ่าคลอดต้องมีการคำนวณอายุครรภ์ ไม่ใช่อยากผ่าคลอดก็ผ่า ถ้าผ่าก่อนกำหนด เกิดอันตรายได้!
• สาเหตุการคลอดยากเกิดจากอะไร
• ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผ่าคลอด
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย