ปวดเข้าเส้น
44 views
0
0
"อาการปวดแบบธรรมดาก็แสนจะทรมาณ....แต่ว่า การปวดเข้าเส้นนั้น ทรมาณยิ่งกว่า "

@ความหมายของคำว่า เส้น ทางวิทยาศาสตร์มีหลายเส้นมากมายในร่างกายเรา เช่น เส้นเอ็นหล้ามเนื้อ และ เส้นประสาท เป็นต้น
@สาเหตุของการปวด เกิดได้จากหลายโครงสร้าง
เช่นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็ทำให้เกิดอาการปวดตามแนวเส้นของกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บได้
หรือความผิดปกติที่ไปเกี่ยวข้องการรบกวนของเส้นประสาท
หรือเอ็นยึดข้อตามแนวเส้นข้อต่อต่างๆ
@ปวดแค่ไหน ทานยาแล้วหายหรือไม่ หรือต้องบำบัดอาการปวดต่างๆ
#### หาคำตอบได้ ###
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ผศ.ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
สอบถาม หรือ ปรึกษาได้ที่ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ02-2181100(ในวันและเวลาราชการ)
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application