น้ำประปา...เค็ม
59 views
0
0
"ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

น้ำประปา...เค็ม
• ทำไมน้ำประปาจึงเค็ม
• ปัจจัยที่ส่งผลให้น้ำประปาเค็มในแต่ละปีไม่เหมือนกัน
• ต้มน้ำให้หายเค็ม ไม่ช่วยอะไร
• ทำไมน้ำประปายังเค็มทั้งที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย