ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ : ความท้าทายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน
42 views
0
0

- วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” (International Fact-Checking Day ) กำหนดโดยเครือข่ายองค์กรตรวจสอบข่าวสากลหรือ IFCN เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตื่นตัวในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์
- พลเมืองทุกคนควรเป็น Active Citizen ในการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอมต่างๆ
- ที่ผ่านมาโคแฟค ได้พยายามสร้างแนวคิดต้นแบบในการหาความจริงร่วม โดยให้สังคมเข้ามาช่วยกันหาความจริงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม
- ทุกคนสามารถเป็น Fact-Checker ในการหาข้อเท็จจริงร่วมกัน รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนที่จะใช้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ในการมาร่วมกันค้นหาข้อเท็จจริง

-----------------------

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
วิทยากร : คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งภาคีโคแฟค COFACT Thailand