การทำงานเพื่อส่งเสริมและปกป้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อหยุดยั้งการกระทำผิดซ้ำ
46 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายสุนทร สุทรธาราวงศ์ ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิบ้านพระพร บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคล ดีเด่นด้านการส่งเสริม คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563