มีลูกคนเดียว.....ดีหรือไม่!
39 views
0
0
"มีลูกหลายคน! มีลูกคนเดียว! พ่อ-แม่ รักลูกไม่เท่ากัน! ปัญหาของพ่อ-แม่ที่มีลูกแล้วหรือพ่อ-แม่มือใหม่ควรวางแผนให้ดี "


การมีลูกคนเดียว : มุมมองของเด็ก พ่อแม่จะมีความคาดหวังทุกอย่าง จนเกินความกดดัน เครียด ถ้ามีพี่น้องจะได้แบ่งเบาความคาดหวังนั้นได้
การมีลูกคนเดียว : มุมมองของผู้ใหญ่ จะมีความเชื่อว่าจะให้ผลที่ไม่ดีกับเด็ก เด็กจะไม่มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางสังคมในแง่ถ้อยทีถ้อยอาศัย การแบ่งปัน เสียสละ กับพี่น้อง
ผลจากการวิจัย การมีลูกคนเดียว ไม่มีผลทำให้ลูกขาดทักษะทางสังคม แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเด็กมากกว่า
---------------------------------------
ติดตามรับฟังได้
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน หัวหน้าศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application