แนวทางในการดำเนินนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุครัฐมนตรีคนใหม่
71 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็น - แนวทางในการดำเนินนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุครัฐมนตรีคนใหม่

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงแนวทางในการดำเนินนโยบายของกระทรวงว่า นโยบายต่างๆที่เคยดำเนินงานมาตั้งแต่เดิม ก็พร้อมสานต่อ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือส่งผลต่อสังคมในภาพรวม พร้อมกับการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ใช้ระบบออนไลน์ในการติดต่อกับระบบราชการให้ประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมกิจการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับประเทศ

ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นอุปสรรค และต้องได้รับการแก้ไขให้ดีคือข้อกฎหมายที่ยังไม่เท่าทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ที่จำเป็นต้องเกิดการกำกับดูแลโดยรัฐ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้