ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ
97 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ตำแหน่ง - เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเด็น - ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการปรับภาษียาสูบของไทยว่า ก่อนหน้านี้เกิดการปรับจากเดิมที่เก็บภาษีในระดับเดียวเป็นสองระดับ ซึ่งตามจริงจะมีการปรับภาษีตั้งแต่ปี 2562 แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์หลากหลายปัจจัยทั้งเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบได้รับความเดือดร้อน หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมาปรับในปี 2564 นี้ พร้อมระบุว่า จากกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ให้บุหรี่ของไทยมีราคาลดลงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งการจะสร้างสมดุลในเรื่องของการจัดเก็บอัตราภาษีที่เข้ารัฐบาลต้องมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ที่มากกว่าเดิม การสูบบุหรี่ลดลง และการแก้ไขบุหรี่ที่ผิดกฎหมายให้ครบทุกประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะแต่ละประเด็นไม่มีความสอดคล้องที่จะดำเนินการไปด้วยกันได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้