การบริหารภาษีโดยเจ้าของคนเดียว
70 views
0
0
"ตอนที่ 2 "

การบริหารภาษีโดยเจ้าของคนเดียว (ตอนที่ 2)
• ถ้าผู้ประกอบการประกอบกิจการในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล (หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันทำธุรกิจด้วยกันโดยไม่ได้ตั้งใจ) กรณีนี้การเสียภาษีต้องเป็นอย่างไร

• รู้รายได้ไม่พอ ต้องรู้ "ค่าลดหย่อน" ด้วย จะได้วางแผนธุรกิจถูกต้อง

• ประเด็นที่มักพบจากผู้ประกอบการ
_____________________
รายการ innovative wisdom
อ.นวพร บุศยสุนทร ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิรดี ชัยกิจอุราใจ CEO Taxster Group