"วัยทอง"
40 views
0
0
"ผูัหญิง เมื่อหมดประจำเดือน ฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้มีอาการต่างๆซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต ควรดูแลตัวเองอย่างไร!"

วัยทองของผู้หญิงจะเริ่มที่อายุประมาณ 40-45ปี เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
สาเหตุการเกิดวัยทองของผู้หญิง มี2ประเภทหลักๆ คือ
-เกิดตามธรรมชาติ
-ผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง2ข้าง
ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบคือหมดประจำเดือนต่อเนื่องกัน 12 เดือน
ใคร! กำลังจะเข้าสู่วัยทอง หรือ ส่งสัยว่าจะเป็นวัยทองหรือไม่
วงจรการเกิดวัยทองจะเป็นแบบไหน!
-------------------------
ติดตามได้
ในรายการ คลีนิค 101.5 ช่วง รู้ทันสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรผู้ให้ความรู้ : อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application