น้องโสฬส กันทะวัง ประธานวิสาหกิจชุมชนร้านเด็กน้อยพอเพียง ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ จาก "ใบข้าว"
243 views
0
0
รายการ Idea Idol