พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีไทยและการส่งเสริมงานปี่พาย์ดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
77 views
0
0
"อ.ดร.สิริชัญชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จากความสนพระราชหฤทัยในการดนตรีไทยที่ทรงฝึกฝนค้นคว้าจนเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทย เนื่องโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในตอน "พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีไทยและการส่งเสริมงานปี่พาย์ดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.สิริชัญชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย