การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการ
164 views
0
0

การใช้สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ นวัตกรรมการคัดกรองโรคโดยนำความสามารถของสุนัขในการแยกแยะกลิ่นมาใช้แยกผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอยู่ในชื่อโครงการ K9 Dogs Sniff COVID-19

โครงการ K9 Dogs Sniff COVID-19

เป็นโครงการวิจัยจากความร่วมมือของ 3 คณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และได้รับความร่วมมือจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

ใช้สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

โครงการนี้ใช้สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ จำนวน 6 ตัว เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เชื่อฟังคำสั่งได้ดี ฉลาด เป็นมิตร ทำให้ใช้ระยะเวลาการฝึกไม่นาน แต่จริงๆ แล้วสุนัขทุกสายพันธุ์มีความสามารถในการดมกลิ่นไม่แตกต่างกัน โดยมีตัวรับกลิ่นในโพรงจมูกมากกว่ามนุษย์กว่า 50 เท่า และมีความไวในการตรวจหาสารปริมาณน้อยๆ ในอัตราส่วน 1 ต่อล้านล้านส่วนได้

ทำไมใช้เหงื่อ

ทีมวิจัยได้เลือกใช้สารระเหยจาก "เหงื่อ" เป็นตัวอย่างให้สุนัขจดจำกลิ่น เพราะ "ในเหงื่อไม่มีตัวไวรัส" โดยการซับเหงื่อจากผู้ป่วยใส่ในขวดแก้วเก็บกลิ่น บรรจุถุงพลาสติก 3 ชั้นตามมาตรฐาน นำไปผ่านการทำลายเชื้อในห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นใจ แล้วจัดส่งโดยบริษัทขนส่งชีววัสดุที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไปยังสุนัขที่ผ่านการฝึกโดยผู้ฝึกสุนัขที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในการจัดการชีววัตถุเป็นอย่างดี

กว่าจะถึงขั้นตอนการตรวจสอบ สุนัขจะถูกฝึก 3 ระยะ คือ การฝึกเชื่อฟังคำสั่ง ฝึกจำกลิ่น ฝึกความแม่นยำ และทำการทดสอบตัวละกว่า 500 ครั้ง พบว่าสุนัขตัวที่มีความไวในการดมกลิ่นสูงสุดเท่ากับ 98.7% ความแม่นยำเฉลี่ย 6 ตัวเท่ากับ 95% กลิ่นตัวจึงไม่มีผลกระทบต่อความแม่นยำของสุนัข

สุนัขปลอดภัยแน่นอน

หลายคนอาจเป็นห่วงว่า สุนัขจะปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือมีโอกาสนำไปติดผู้อื่นหรือไม่ ต้องบอกว่า การดมกลิ่นของสุนัข “ไม่มีการดมสัมผัสโดยตรงกับคน” จึงไม่มีโอกาสติดเชื้อได้

รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย