การตลาดสายมู (เตลู) การใช้ความเชื่อความศรัทธามาทำการตลาด
146 views
0
0

"การตลาดมูเตลู" การใช้ความเชื่อความศรัทธามาทำการตลาด เป็นเหมือนเครื่องสำอางที่ใช้สร้างสีสันทางการตลาด ควรใช้ไหม ใช้ได้แค่ไหน ใช้มากเกินไปเกิดผลอะไร คิดจะใช้ เรื่องอะไรที่ต้องระวัง

• อยากใช้การตลาดมูเตลูให้ได้ผล ควรเข้าใจ insight คนก่อน
• กลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้มีเยอะแค่ไหน ธุรกิจควรทำไหม
• ใช้การตลาดมูเตลูทำอะไรได้บ้าง
• ปัญหาที่อาจตามมาหากใช้มู (เตลู) มากเกินไป
• เส้นแบ่งการตลาดสายมูที่ต้องระวัง! สร้างความมั่นใจหรือกำลังทำให้งมงาย
• การตลาดมูเตลูใช้กับสินค้าทั่วไป ไม่ใช่สินค้าที่ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เช่น เครื่องราง วัตถุมงคล

อยากใช้การตลาดมูเตลูให้ได้ผล ควรเข้าใจ insight คนก่อน

หากเข้าใจพฤติกรรมและธรรมชาติคนในเรื่องความมั่นอกมั่นใจและอยากรู้อยากเห็น เราจะเข้าใจการใช้ประโยชน์มูเตลูกับการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ใช้การตลาดมูเตลูทำอะไรได้บ้าง

1. สร้างสีสันและความหวือหวาทางการตลาด แต่ไม่ควรใช้กับสินค้าหลัก
2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. สร้างยอดขายระยะสั้น ไม่ควรเล่นบ่อย ระยะยาวส่งผลต่อภาพลักษณ์สินค้า

ปัญหาที่อาจตามมาหากใช้มู (เตลู) มากเกินไป

ข้อเสียในมุมการตลาดที่ตามมาคือ ส่งผลต่อ Trust ในตัวสินค้า ยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ที่ต้องอาศัยประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์อาจเกิดปัญหาต่อภาพลักษณ์ได้
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย