จิตวิทยา กับช่วง covid19 ระบาด
46 views
0
0
"วัยรุ่น วัยเรียน มีผลกระทบอะไรบ้างในช่วง covid19"

จากปี 2563 การเรียนของน้องๆ ก็จะเรียน online เป็นส่วนใหญ่ การพบปะกันของเด็กๆลดน้อยลง มีจำกัด
ทำให้เด็กๆไม่มีโอกาสการพัฒนาความสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น dการเรียนรู้อารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น หายไป?
ผลการวิจัย ช่วง covid19 ระบาดระลอกแรก ระดับการเห็นอกเห็นใจกันและพฤติกรรมช่วยเหลือทางสังคมของน้องๆลดลง

ปัญหาเหล่านี้ จะมีผลกระทบอะไรกับเด็กๆเหล่านี้บ้าง และมีแนวคิดอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้
------------------------------------------------
ติดตามรับฟังได้ในรายการ คลีนิค101.5
วิทยากรผู้ให้ความรู้ อ.ดร.ประพิมพา จรัญรัตนกุล ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application