อันตรายของไตวายเรื้อรัง
33 views
0
0
"เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน คือสาเหตุส่วนใหญ่ของภาะไตวายเรื้อรัง"

สมาคมโรคไต่แห่งประเทศไทย มีข้อมูลคือคนไทยเป็นโรคไตถึง 17.6% ของประชากรหรือประมาณ 8 ล้านคน
และในปีหนึ่งๆมีคนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น ถึง 7,800 คน
เราควรมาดูแลสุขภาพของเราก่อนที่จะเป็นโรคไตวาย
---------------------------------------
ติดตามฟังได้
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ดร.ภัทริน ตั้งธนตระกูล อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลีนิค คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application