"เรียนรู้ร่วมกันผ่านวันครอบครัว"
28 views
0
0

นับแต่ปี พ.ศ.2532 ที่กำหนดให้วันที่ 14เมษายน เป็นวันครอบครัว เพื่อสร้างความรักความผูกพันธ์กันในครอบครัว
และสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง แต่ว่า ความรักความผูกพันธ์ในครอบครัวจะมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพ
หรือสร้างผลต่อปัญหาสุขภาพ หรือส่งผลต่อปัญหาในการดำเนินชีวิตของครอบครัว หรือไม่ อย่างไร
วันนี้ ผศ.ดร.สุนิศา สุขตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาแนะนำให้ความรู้
ในรายการ
คลีนิค101.5 ช่วงเยียวยาจิตใจ
ดำเนินรายการโดย
อรอุมา พงษ์แสง
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application