สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
ตำแหน่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ประเด็น - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ว่าการระบาดในจังหวัดปทุมธานีในรอบแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มี จำนวนผู้ติดเชื้อมีเพียง 40 คนเท่านั้น โดยการระบาดในรอบที่ 2 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 700 คน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดมาจากตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และกระจายมาที่ตลาดจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปขายสินค้าในตลาดหลายแห่ง จนกระจายไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่มีคำสั่งห้ามแรงงานข้ามชาติเดินทางข้ามจังหวัด จึงทำให้การระบาดอยู่ในวงจำกัด
พร้อมระบุว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดที่มีต้นตอ มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1-13 เมษายน รวมกันทั้งสิ้น 122 คน โดยเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มาที่จังหวัดปทุมธานี สามารถเดินทางได้ง่าย ทำให้การติดเชื้อรอบนี้ในปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากสถานบันเทิงกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

รายการเจาะข่าวเช้านี้