การรักษาแบบแพทย์ผสมผสาน
33 views
0
0
"การรักษาสุขภาพเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างมีสุขภาพดี สามารถอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเป็นทุกข์น้อยที่สุด"

นอกจากการักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ยังมีการรักษาแบบแพทย์ผสมผสานเพิ่มเป็นทางเลือกอีกทางนึงในการรักษา
การรักษาแบบแพทย์ผสมผสาน แตกต่างจากการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไร
การรักษาแบบแพทย์ผสมผสาน เป็นแบบไหน มีกี่แบบ กี่วิธี และมีอะไรบ้าง
แล้วการักษาแบบแพทย์ผสมผสาน ใครจะเป็นคนเลือกในการรักษา ระหว่าง คนไข้ กับ แพทย์

++++++++++++++++++++++++++++++

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ คลีนิค101.5
ดำเนินรายการโดย อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร จิตแพทย์ผสมผสานประจำศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาฯสภากาชาดไทย
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application