ส่วย สถานบันเทิง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
81 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พ.ต.อ.ดร.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ตำแหน่ง - เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น - ส่วย สถานบันเทิง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พ.ต.อ.ดร.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงส่วย สถานบันเทิง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สาเหตุที่มีสถานบันเทิงผิดกฎหมายเกิดขึ้นจำนวนมาก มาจากการปล่อยปละละเลยรวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบของตำรวจผู้ใหญ่ จึงทำให้เจ้าหน้าตำรวจชั้นผู้น้อยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการทางกฎหมายได้ โดยกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดที่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และได้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ 5 คนไปช่วยราชการอีกที่หนึ่งชั่วคราวแล้ว มองว่า เป็นพฤติกรรมการคุ้มครองตำรวจผู้กระทำผิดทั้งทางอาญาและวินัยเป็นการคุ้มครอง ไม่ใช่การดำเนินการทางกฎหมาย

รายการเจาะข่าวเช้านี้