เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ: กรณีอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
62 views
0
0
"รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ: กรณีอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย