โรคสัตว์เลี้ยงที่มากับหน้าร้อน
321 views
0
0

โรคสัตว์เลี้ยงที่มักมากับหน้าร้อน พบได้บ่อย และสามารถคร่าชีวิตสัตว์เลี้ยงได้

Heatstroke หรือลมแดด
เกิดจากอุณภูมิในร่างกายสัตว์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนร่างกายระบายความร้อนออกไม่ทัน ทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะภายในมีปัญหาและถูกทำลายจากร้อนที่สูงขึ้นนั้น

พิษสุนัขบ้า
โรคติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลางและเข้าสู่สมอง

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะอาการท้องเสีย เจ้าของต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดของอาหารและภาชนะ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย