สงกรานต์ จุฬาฯ
50 views
0
0
"ว่าที่ ร.ต.ปฏิวัติ สุขประกอบ นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ รุ่น 2551"

ส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยในรั้วมหาวิทยาลัย จามจุรีมีเรื่องเล่าขอบอกเล่าเรื่องราวที่ชาวจุฬาฯ สืบสานไว้ในตอน "สงกรานต์ จุฬาฯ"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ว่าที่ ร.ต.ปฏิวัติ สุขประกอบ นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ รุ่น 2551