การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
61 views
0
0
"ดำเนินรายการโดย รศ.ตระกูล มีชัย "

- การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ระลอกใหม่กับการแก้ปัญหาของรัฐบาล

- มาตรการที่รัฐบาลออกมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถือว่าช้าเกินไป เหมือน "วัวหายแล้วล้อมคอก" ขณะเดียวกันขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละทำงานด้วยความเสี่ยงเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อปีที่แล้ว

- ในยามบ้านเมืองเกิด "สงครามโรคระบาด" ประชาชนต้องให้กำลังใจรัฐบาล ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนม้ากลางศึก เพื่อให้รัฐบาลทำงานแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ แต่อยากเห็นรัฐบาลทำงานเชิงรับ มากกว่าทำงานแบบวัวหายล้อมคอก ขณะเดียวกันต้องดำเนินการลงโทษเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคนในรัฐบาลที่ปล่อยปละละเลย จนทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกครั้ง เพราะเรื่องเหล่านี้ส่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล