สถานการณ์การฉีดวัคซีนของโลก เปรียบเทียบกับการกระจายวัคซีนในประเทศไทย
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเด็น - สถานการณ์การฉีดวัคซีนของโลก เปรียบเทียบกับการกระจายวัคซีนในประเทศไทย

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาว่า สถานการณ์ในช่วงเริ่มต้นการระบาดพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประมาณ 700,000-800,000 คนต่อวัน แต่ก็เริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ขณะนี้กลับมาระบาดมากอีกครั้ง เหมือนกับช่วงต้นของการระบาด ซึ่งสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก พร้อมๆกับการฉีดวัคซีนหรือกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุด จะช่วยให้สถานการณ์ที่ดีขึ้น

ซึ่งวัคซีนที่ฉีดไปนั้น จะมีประโยชน์ในสองด้าน ทั้งผู้ที่ได้รับการฉีดและภาพรวมของสังคม ซึ่งคนที่ได้รับการฉีดไปแล้ว หากรับเชื้อเข้าไปความรุนแรงของการติดเชื้อจะลดลงมากไมต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อีกด้วย ดังนั้นการได้รับวัคซีนจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกๆคน

รายการเจาะข่าวเช้านี้